[Ewidencja działek] - Art. 51. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Ewidencja działek] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  51.  [Ewidencja działek]
1. 
Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi ewidencję działek.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
numer porządkowy działki;
2)
powierzchnię działki;
3)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego.