[Prawo działkowca do wystąpienia ze stowarzyszenia ogrodowego] - Art. 49. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Prawo działkowca do wystąpienia ze stowarzyszenia ogrodowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  49.  [Prawo działkowca do wystąpienia ze stowarzyszenia ogrodowego]

Wystąpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie może powodować jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy.