[Członkostwo działkowca w stowarzyszeniu ogrodowym] - Art. 48. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Członkostwo działkowca w stowarzyszeniu ogrodowym] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  48.  [Członkostwo działkowca w stowarzyszeniu ogrodowym]

Stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w ROD prowadzonym przez to stowarzyszenie, jeżeli działkowiec odpowiada wymaganiom statutu.