[Zadania stowarzyszenia ogrodowego] - Art. 46. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Zadania stowarzyszenia ogrodowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  46.  [Zadania stowarzyszenia ogrodowego]

Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należy w szczególności:

1)
propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2)
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3)
zakładanie i zagospodarowywanie ROD;
4)
ustanawianie praw do działek;
5)
wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6)
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7)
propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej;
8)
prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnych;
9)
działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa.