[Obowiązki działkowca w związku z korzystaniem z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej] - Art. 31. - Rodzinne ogrody... - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Obowiązki działkowca w związku z korzystaniem z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  31.  [Obowiązki działkowca w związku z korzystaniem z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej]

Działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie.