[Warunki powstania obowiązku wydania nieruchomości zajmowanej przez stowarzyszenie ogrodowe] - Art. 23. - Rodzinne ogrody... - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Warunki powstania obowiązku wydania nieruchomości zajmowanej przez stowarzyszenie ogrodowe] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  23.  [Warunki powstania obowiązku wydania nieruchomości zajmowanej przez stowarzyszenie ogrodowe]

Wydanie przez stowarzyszenie ogrodowe nieruchomości zajmowanej przez likwidowany ROD następuje po spełnieniu przez podmiot likwidujący warunków, o których mowa w art. 21 i art. 22. Przepisu nie stosuje się w przypadku likwidacji ROD na cel publiczny.