[Termin likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 20. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Termin likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  20.  [Termin likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego]
1. 
Likwidacja ROD może mieć miejsce w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
2. 
Likwidacja ROD w terminie innym niż określony w ust. 1 może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.