[Usuwanie drzew w rodzinnym ogrodzie działkowym] - Art. 16. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Usuwanie drzew w rodzinnym ogrodzie działkowym] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  16.  [Usuwanie drzew w rodzinnym ogrodzie działkowym]
1. 
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu ogólnego lub działki następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
2. 
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ROD wydawane jest na wniosek:
1)
stowarzyszenia ogrodowego - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego;
2)
działkowca - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki.