[Stowarzyszenie ogrodowe a rodzinny ogród działkowy] - Art. 11. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Stowarzyszenie ogrodowe a rodzinny ogród działkowy] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  11.  [Stowarzyszenie ogrodowe a rodzinny ogród działkowy]
1. 
ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.
2. 
Podział gruntu na teren ogólny i działki, budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie ROD należy do stowarzyszenia ogrodowego.
3. 
Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego, z zastrzeżeniem art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).