Art. 1. - [Przedmiot regulacji; cel świadczenia] - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1051 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; cel świadczenia]
1. 
Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego dalej "świadczeniem".
2. 
Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.