§ 22. - [Udostępnienie historii choroby lekarzowi mającemu wykonać sekcję zwłok; protokół badania sekcyjnego] - Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.798 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
§  22.  [Udostępnienie historii choroby lekarzowi mającemu wykonać sekcję zwłok; protokół badania sekcyjnego]
1. 
W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok historię choroby udostępnia się lekarzowi mającemu wykonać sekcję.
2. 
Lekarz wykonujący sekcję zwłok sporządza protokół badania sekcyjnego z ustalonym rozpoznaniem anatomopatologicznym, który jest przechowywany przez podmiot wykonujący sekcję oraz dołączany do historii choroby. Do dołączania protokołu badania sekcyjnego do historii choroby stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 4.
3. 
Historię choroby wraz z protokołem badania sekcyjnego przekazuje się lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi wyznaczonemu przez lekarza kierującego oddziałem, w celu porównania rozpoznania klinicznego i epikryzy z rozpoznaniem anatomopatologicznym. W przypadku rozbieżności między rozpoznaniem klinicznym i rozpoznaniem anatomopatologicznym lekarz dokonuje zwięzłej oceny przyczyn rozbieżności oraz podaje ostateczne rozpoznanie choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań.