§ 2. - Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.60.533

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.