§ 1. - Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.60.533

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.
§  1.
Określa się rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody, stanowiące załącznik do rozporządzenia.