§ 1. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. - Dz.U.2014.818 - OpenLEX

§ 1. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.818

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.