Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.