Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  1.  1
1.  Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "strażakiem", na czas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje, bezpośrednio po mianowaniu, legitymację służbową strażaka, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2.  Strażak w służbie kandydackiej, bezpośrednio po podjęciu służby, otrzymuje legitymację służbową, w której dokonuje się wpisu "Strażak w służbie kandydackiej".
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.