§ 2. - Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. - Dz.U.2017.1471 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1471

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.
§  2. 
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych są:
1)
legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy;
2)
legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 2 ustawy;
3)
legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
4)
Karta Polaka;
5)
dokument potwierdzający wiek.