§ 1. - Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1916 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, a także osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych.