§ 2. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.1999.87.972 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.87.972

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2003 r.
§  2.
Dokumenty, o których mowa w § 1, przechowują następujące osoby:
1)
zgłaszający i upoważniony do korzystania z procedury celnej - dokumenty związane ze zgłoszeniem celnym oraz z korzystaniem z procedury,
2) 4
prowadzący działalność w formie agencji celnej - dokumenty wykorzystywane w działalności agencji celnej,
3)
prowadzący skład celny i magazyn celny - dokumenty związane z prowadzeniem składów celnych i magazynów celnych,
4)
zarządzający wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym - dokumenty związane z zarządzaniem wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub związane z prowadzoną działalnością,
5)
przewoźnicy i spedytorzy - dokumenty związane z dokonanym przewozem lub spedycją,
6)
dłużnik - dokumenty związane z powstaniem długu celnego i pokryciem kwoty wynikającej z długu celnego,
7)
stosujący pośrednio lub bezpośrednio przepisy prawa celnego - dokumenty związane ze stosowaniem przepisów prawa celnego.
4 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz.U.03.199.1943) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2003 r.