§ 3. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory... - Dz.U.2013.851 - OpenLEX

§ 3. - Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.851

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2013 r.
§  3. 
Ustala się wzór informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
o zawartości powyżej 18% alkoholu - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.