§ 1. - Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.214.2096

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2003 r.
§  1. 
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" na 2004 r.