Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  3.  Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% rocznej opłaty.