§ 6. - Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.30.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1976 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.