§ 1. - Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.30.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1976 r.
§  1.
W pobliżu urządzeń wodnych jest zabronione wykonywanie robót i czynności, zwanych dalej "robotami", które mogą powodować w szczególności:
1)
dodatkowe niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,
2)
pojawianie się szczelin, rys lub pęknięć w korpusach i koronach zapór, okładzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb,
3)
nadmierną filtrację wody,
4)
uszkodzenie budowli regulacyjnych rzek i potoków,
5)
unieruchomienie zamknięć na jazach, zaporach i upustach,
6)
erozję gruntu powyżej i poniżej urządzeń wodnych,
7)
obsuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych,
8)
zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej,
9)
uszkodzenie urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem oraz służących do ujęcia wód,
10)
uszkodzenie wylotów urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wody lub ziemi,
11)
uszkodzenie pomiarowych urządzeń i znaków wodnych.