Art. 5. - RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.3.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 1992 r.
Artykuł  5

Radzie będą wspólnie przewodniczyć kierownik organu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla spraw młodzieży oraz Federalny Minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec właściwy dla spraw młodzieży lub ich zastępcy. Są oni uprawnieni do głosowania na równi z pozostałymi członkami Rady.