Art. 80. - Rezerwy strategiczne. - Dz.U.2022.1513 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - Rezerwy strategiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2022 r.
Art.  80. 

Traci moc ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2051).