Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Art.  15.  [Przechowywanie rezerw strategicznych w magazynach rezerw strategicznych]

Agencja przechowuje rezerwy strategiczne w magazynach rezerw strategicznych będących własnością Agencji.