§ 2. - Reorganizacja Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.176.1189

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2010 r.
§  2.
Siedzibą Instytutu Rozwoju Służb Społecznych - IRSS, zwanego dalej "Instytutem", jest miasto Warszawa.