Rozdział 6 - Przepisy końcowe. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

Rozdział  VI.

Przepisy końcowe.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Komunikacji, Skarbu i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1938 roku.