Art. 44. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  44.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1938 roku.