Art. 13. - Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1938 r.
Art.  13.

W razie skierowania egzekucji do wierzytelności, zabezpieczonej rejestrowym prawem rzeczowym, należy uczynić o tym wzmiankę w rejestrze.