§ 9. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  9.
Dokument rejestracyjny wydaje się bezpłatnie, a znak numerowy za zwrotem kosztów.