§ 18. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  18.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 3 miesiące po dniu ogłoszenia.
(2)
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, w myśl art. 26 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 266), tracą moc: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 6, poz. 31) oraz rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1926 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 182).