§ 16. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  16.
Statki i łodzie, niezgłoszone z jakichkolwiek powodów do rejestracji na podstawie przepisów, obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, powinny być zgłoszone do rejestracji w trybie, przewidzianym w rozporządzeniu niniejszem, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego.