§ 9. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  9.
Powiatowa władza administracji ogólnej na obszarze jej podległym obowiązana jest zapewnić przez czas trwania rejestracji stały dozór lokalowi, w którym przeprowadzana jest rejestracja.