§ 8. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  8.
Osobom, które dopełniły obowiązku rejestracji władza przeprowadzająca rejestrację wydaje zaświadczenia o dokonanej rejestracji według ustalonego wzoru (wzór Nr 2).