§ 10. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  10.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.