§ 1. - Rejestracja osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1939 r.
§  1.
Władzami właściwymi do przeprowadzenia rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych są wojewódzkie biura Funduszu Pracy (ekspozytury) oraz instytucje, którym powierzone zostały czynności wojewódzkich biur Funduszu Pracy.