Art. 9. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  9.

W razie skazania za czyn, przewidziany w art. 7 i 8, można orzec przepadek przedmiotu, objętego obowiązkiem rejestracji.