Art. 2. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  2.

Nie podlegają rejestracji maszyny:

1)
przekazane przez Państwo do dyspozycji przedsiębiorstwom i instytucjom państwowym,
2)
stanowiące własność jednostek spółdzielczych,
3)
znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstw pod zarządem państwowym,
4)
wyprodukowane przez przedsiębiorstwo dla ich dalszego zbycia,
5)
stanowiące własność rzemieślnika i wykorzystywane we własnym czynnym zakładzie rzemieślniczym,
6)
stanowiące własność osób fizycznych i nadające się do wykorzystania wyłącznie dla celów gospodarstwa domowego.