Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  25.  [Utworzenie rejestru]

Tworzy się rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.