Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1137

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 września 2019 r.
Art.  24.  [Likwidacja dotychczasowych rejestrów]

Likwiduje się rejestry prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie:

1) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20;
2) art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21;
3) art. 23 § 3 ustawy zmienianej w art. 22.