Art. 9. - [Język i forma wniosku o rejestrację] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  9.  [Język i forma wniosku o rejestrację]

Wniosek o rejestrację:

1)
sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze;
2)
składa się w postaci papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.