Art. 6. - [Dokumenty opiniowane przez Radę] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  6.  [Dokumenty opiniowane przez Radę]

Rada opiniuje:

1)
wnioski o rejestrację, w tym wnioski o rejestrację, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3;
2)
wnioski o zmianę wniosku o rejestrację;
3)
zastrzeżenia do wniosków o rejestrację;
4)
uzasadnione oświadczenia o sprzeciwie wobec wniosków o rejestrację, o których mowa w art. 28a ust. 2;
5)
uzasadnione oświadczenia o sprzeciwie wobec wniosków o rejestrację, o których mowa w art. 32 ust. 1.