§ 4. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.
§  4.
Rejestr spółdzielni składa się z trzech działów, prowadzonych w oddzielnych księgach według wzorów załączonych do rozporządzenia.

Do działu I wpisuje się spółdzielnie, do działu II - centrale spółdzielni, do działu III - centrale spółdzielczo-państwowe.