§ 10. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.
§  10.
Spółdzielnie, centrale spółdzielni i centrale spółdzielczo-państwowe wolne są od obowiązku przedstawiania sądowi rejestrowemu inwentarzy i bilansów.