§ 7. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1949 r.
§  7.
Wpisy w rejestrze spółdzielni, podlegające w myśl obowiązujących przepisów prawnych ogłoszeniu w pismach, ogłasza się w Monitorze Spółdzielczym, a odnośnie central spółdzielczo- państwowych nadto w Monitorze Polskim.