§ 3. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1949 r.
§  3.
Rejestr spółdzielni składa się z trzech działów, prowadzonych w oddzielnych księgach według wzorów, załączonych do niniejszego rozporządzenia.

Do działu I wpisuje się spółdzielnie, do działu II centrale spółdzielni, utworzone na podstawie ustawy o Centralnym Związku Spółdzielczym i o centralach spółdzielni, do działu III centrale spółdzielczo-państwowe.