§ 2. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1949 r.
§  2.
Rejestr spółdzielni prowadzi sąd rejestrowy, powołany do prowadzenia rejestru handlowego, w trybie postępowania oraz według zasady jawności i innych zasad, przewidzianych dla prowadzenia rejestru handlowego, o ile przepisy ustawowe o spółdzielniach lub rozporządzenie niniejsze nie stanowią inaczej.