§ 4. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  4.
Zarządca infrastruktury wprowadza do rejestru RINF dane dotyczące infrastruktury, o której mowa w § 2, w terminie trzech miesięcy od uzyskania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla wchodzących w jej skład podsystemów.